Piteå Elit breddar verksamheten

Piteå Elit vill utveckla sin verksamhet för att ge aktiva möjlighet till en elitsatsning i föreningsregi. Genom en professionell organisation vill Piteå elit skapa en förening som kan erbjuda en verksamhet som stimulerar elitsatsning även för de som inte är med i något landslag. Under våren har projektet ”Bredare elit i föreningsregi” startat med syftet att skapa en hållbar och professionell organisation på föreningsnivå med avlönade ledare. Detta ska leda till fler elitsatsande skidåkare som kan konkurrera på Internationell nivå. Att bedriva en elitsatsning utanför ett landslag är svårt både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Det finns få skidföreningar med en professionell organisation som bygger på resurser utanför familj och föräldrar. Detta kan jämföras med lagidrotter som hockey och fotboll där det i föreningsregi finna både avlönade tränare och övriga resurspersoner. Antalet elitsatsande seniorer minskar i Sverige vilket även gäller antalet föreningar med elitverksamhet.

Som ett första steg i projektet har Karl Edenroth, fd elitåkare anställts under 1 år på 50% i föreningen. Karl slutade som aktiv för ett par år sedan och har påbörjat en idrottsvetenskaplig utbildning, samt hunnit med ett år som vallare åt IBU-Cup laget i skidskytte kombinerat med vallar/ledarjobb i Piteå Elit. Tanken är att Karl ska få växa in i ledarrollen med mentorstöd av bland annat Tomas Nilsson och Joakim Abrahamsson som också ingår i Piteå Elits organisation. Förhoppningen är även att kunna knyta fler unga ledare till föreningen med detta upplägg. Projektet finansieras med egna medel samt har beviljats stöd från Idrottslyftet för att utveckla mentorstöd, lägerverksamhet och samverkan.

Projektet innebär en utveckling av Piteå Elits befintliga verksamhet och innebär inte i nuläget en utökning av antalet aktiva i verksamheten. Trots det togs nyligen beslutet att utöka truppen med Lovisa Modig från Sävast Ski Team. Lovisa tillhör denna säsong landslaget grupp 2 ”Team Bauhaus” och är en åkare med stor utvecklingspotential som passar in i föreningens profil att i första hand satsa på åkare från Norrbotten. Piteå Elits trupp består därmed av 11 åkare.