Piteå Elit startar skolprojekt med Sparbanken Nord

Under slutet av 2021 startade Piteå Elit skolprojektet Skidkul tillsammans med Sparbanken Nord. Skidkul är ett samhällsnyttigt projekt med syfte att aktivera samt engagera skolungdomar i låg- och mellanstadiet till fysisk aktivitet specifikt genom skidlek på längdskidor. Enligt riksidrottsförbundet har ungdomsidrotten i Norrbotten minskat kraftigt. Under 2020 minskade deltagandet med 15,4 % att jämföra med snittet i Sverige på 10,5 %. 

Klubbens nya kontrakterade unga åkare Eric Granström och Pål Jonsson kommer att besöka tre skolor i Piteå kommun vid några olika tillfällen tillsammans med klubbens anställda projektledare Karl Edenroth. Projektet innehåller även en planerad utbildningsdag för idrottslärare samt fritidspedagoger för alla skolor i kommunen. Syftet med den dagen är främst informationsutbyte samt att bidra med inspiration som lärarna kan ta med sig tillbaka till skolorna och den dagliga idrottsundervisningen. 

  • Det är en fantastisk möjlighet för våra unga åkare, och Piteå Elit som klubb att besöka skolor och inspirera skolungdomarna. Piteå Elits fulla övertygelse är att vårt engagemang ska ge ringar på vattnet och förhoppningen är att ungdomarna ska uppskatta och se tillbaka på våra besök med glädje. säger projektledare Karl Edenroth, Piteå Elit. 

Även Sparbanken Nord ser positivt på projektet Skidkul. Erika Mattsson, Chef Hållbarhet och Samhälle på Sparbanken Nord säger;

  • Vi vet att satsningar på barn och idrott är något våra kunder önskar att vi ska prioritera. Därför stöttar vi projekt som kan bidra till rörelseglädje och minskat stillasittande för barn och unga. Att tillsammans med Piteå Elit starta upp Skidkul där eleverna får träffa unga elitskidåkare som också kan bli bra förebilder och inspirera till idrottande, ligger därför helt i linje med vårt samhällsengagemang.

___________________________________________________________________________            

För mer information/kommentarer kontakta:

Karl Edenroth, Piteå Elit

073-083 49 01

Erika Mattsson, Sparbanken Nord

070-388 60 25

Erika Mattsson Sparbanken Nord, Per Jervfors Ordf Piteå Elit, Karl Edenroth Piteå Elit